کلام فاؤنڈیشن

فکر کول او ماتول

هارولډ ډ. پیسیالیل

خپرونکي 1946 لخوا هارولډ ډ. پیسیالیل

خپرونکي 1974 لخوا The Word Foundation, Inc.

ټول حقونه خوندي دي ، په شمول د دې کتاب د بیا تولید حق یا په هره ب .ه د دې برخې.

لومړی چاپ، 1946
دوهم چاپ، 1950
دریم چاپ، 1954
څلورم چاپ، 1961
پنځم چاپ ، 1966
شپږم چاپ ، 1971
اووم چاپ ، 1974
اتم چاپ ، 1978
نهم چاپ ، 1981
لسم چاپ ، 1987
یوولسم چاپ ، 1995
دولسم چاپ ، 2000
دیارلس مطبعه ، 2006
څوارلسمه چاپ ، 2010

ISBN: 978-0-911650-06-8