کلام فاؤنڈیشن

خنډونه او د هغه سیسټمونه

هارولډ ډ. پیسیالیل

خپرونکي 1952 لخوا هارولډ ډ. پیسیالیل

خپرونکي 1980 لخوا The Word Foundation, Inc.

ټول حقونه خوندي دي ، په شمول د دې کتاب د بیا تولید حق یا په هره ب .ه د دې برخې.

لومړی چاپ، 1952
دوهم چاپ، 1966
دریم چاپ، 1974
څلورم چاپ، 1979
پنځم چاپ ، 1983
شپږم چاپ ، 1988
اووم چاپ ، 1991
اتم چاپ ، 1995
نهم چاپ ، 2001
لسم چاپ ، 2003
یوولسم چاپ ، 2014

ISBN: 978-0-911650-07-5