کلام فاؤنڈیشن

فکر کول او ماتول

هارولډ ډ. پیسیالیل

سیسټمونه، السته راوړنې او چارتونه

ZODIAC دننه د دوه نومی نښانو سرکل

انځور VII-B

♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ❑ آرام ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎ ♈︎ ♋︎ ♑︎ ♈︎ ♋︎ ♑︎ ♈︎

له کتابتون څخه ، فزیکي بدن ، سړی لخوا فکر کیدی شي هر لور ته کرښې وغزوي ټکی in ماهيت او د استخبارات، او حتی بې نومه ته هم ټکي د بې نوم حلقه.